Arxiu d'etiquetes: Salut Pública

Coneixeu els efectes del cànnabis sobre la salut?

El Govern del Canadà ha legalitzat l’ús lúdic del cànnabis, també conegut com a marihuana. Els joves canadencs tenen una de les taxes més altes de consum de cànnabis del món. 1 de cada 3 diu haver-ne consumit l’últim any.

El fet de legalitzar aquesta substància no canvia els efectes adversos que pugui tenir per a la salut. Tot i que alguns joves pensin que el consum és inofensiu, cal dir que, fins i tot, el consum esporàdic, pot produir greus seqüeles en l’organisme. Algunes d’elles:

  • Alteracions de les funcions cerebrals: reducció de la capacitat de concentració, disminució de la capacitat de prendre decisions, confusió, ansietat, al·lucinacions, trastorns de l’humor o símptomes psicòtics.
  • Efectes sobre l’organisme: alteració de la tensió arterial.
  • Dependència: un consum freqüent i repetit genera una dependència a la substància, que es pot establir en qualsevol edat, encara que els joves són més vulnerables.
  • Efectes a llarg termini: bronquitis, infeccions de pulmó, tos crònica, excés de mucositat o lesió dels vasos sanguinis.

L’enquesta sobre alcohol i drogues feta a Catalunya l’any 2017 mostra un augment del consum de cànnabis, situant-se en el 20.3%, els adolescents entre els joves de 14 a 18 anys que manifesten-ne haver consumit els darrers 30 dies. A Catalunya, des del 2017 el consum d’aquesta droga està regulat per llei. La legislació en redueix el consum a les associacions o clubs cannàbics i fora d’aquestes és il·legal, també prohibeix que els menors d’edat en consumeixin.

Dr. Fco. Codina Garcia

Servei de Pediatria

ABS Malgrat-Palafolls

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

El Dia Internacional de la tolerància zero contra la Mutilació Genital Femenina

El Dia Internacional de la tolerància zero contra la Mutilació Genital Femenina, 6 de febrer,  és una proposta de Nacions Unides per a lluitar contra aquesta violació dels drets humans de les dones i nenes. Com informa l’Organització Mundial de la Salut en la seva pàgina web (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/), la mutilació genital femenina comprèn tots els procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins.

Més de 200 milions de dones i nenes vives actualment han estat objecte de la mutilació genital femenina en els 30 països de l’Àfrica, Orient Mitjà i Àsia on es concentra aquesta pràctica. En la majoria dels casos es practica en la infància, en algun moment entre la lactància i els 15 anys.

Aquests procediments lluny d’aportar cap benefici per la salut, tenen greus conseqüències a curt i a llarg termini. Poden produir hemorràgies greus i problemes urinaris, i més tard poden causar quists, infeccions, complicacions del part i augment del risc de mort del nadó.

La Generalitat promou una actuació preventiva de la Mutilació Genital Femenina des d’un enfocament de gènere, basat en els drets humans amb coordinació amb els països d’origen. Per a això, s’utilitza un protocol vigent des de 2002 amb la intervenció dels departaments de Treball i Afers Socials, Ensenyament, Salut, Interior, Presidència i Governació.

Trobeu més informació en l’article de la Dra. Morató,  “La Mutilació Genital Femenina a Catalunya” en el nostre blog Cuidant Infants (https://csmspediatria.wordpress.com/2017/03/08/la-mutilacio-genital-femenina-a-catalunya/)