Normativa del blog

El Servei de Pediatria forma part de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que és un consorci públic que té com a finalitat l’atenció a la salut dels ciutadans de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

El portal “Cuidant Infants” del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és un nou servei cap als infants i les seves famílies. El servei de pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva vol aprofitar les possibilitats de les xarxes socials per a millorar l’accessibilitat i l’atenció dels nostres infants.

En el portal de pediatria i en el Blog “Cuidant infants” de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva trobareu una selecció dels continguts que hi ha a la xarxa o bé que s’han generat des del mateix Servei de Pediatria, una informació rellevant pels professionals de la salut dedicats a l’atenció al nen i a l’adolescent, així com per als públics sensibilitzats amb la salut i el benestar de la infantesa (mestres, monitors, assistents socials, farmacèutics, periodistes, polítics, gestors sanitaris, etc.), i òbviament per pares i mares i/o la població en general.

Al portal de “Cuidant Infants” del Servei de Pediatria trobareu noticies, enllaços, esdeveniments, normes i consells de salut i malalties. Tots els continguts del portal han estat elaborats o revisats pels professionals del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva segons les pràctiques clíniques basades en les evidències científiques disponibles. Tota la informació que es pot trobar en el nostre lloc web es revalorat i avalat per “l’Equip web” de Cuidant infants abans de la seva publicació. Els recursos que formen part del portal són revisat i renovats anualment. Al peu de tots els textos que hi ha a la web fem constar sempre l’autor del article, i la data de la seva darrera modificació. A més de l’autor i la data, en tots els continguts es pot trobar la font (enllaç, URL…).

Agraïm les opinions, suggeriments i comentaris que vulgueu enviar-nos a través de la nostra adreça de correu electrònic (PediatriaWebcsms@salutms.cat) o des del formulari de contacte i que ens permetin millorar aquest servei.

Com en qualsevol altra activitat sanitària, el portal de pediatria segueix les normes legals de privacitat i confidencialitat tant en referència a la identificació com a la informació sanitària dels visitants de la pàgina. Aquestes aportacions no poden incloure cap dada personal ni publicitat d’un lloc o producte, ni cap comentari que sigui contrari al codi ètic de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva o als valors que aquesta defensa i promou.

A més, us informem que el Blog i els comentaris que si puguin fer seran aprovats abans de la seva publicació per part de l’Equip web de “Cuidant Infants”. Els administradors de la pàgina i el Blog són els responsables del control dels comentaris que no són publicats fins la seva aprovació. Es revisen setmanalment tots els continguts dels comentaris. Tant mateix els textos poden no ser publicats o es poden eliminar en qualsevol moment sense comunicació als autors

Els usuaris poden llegir tots els missatges publicats, que no es poden modificar posteriorment a la seva publicació.

Cada usuari proporcionarà referències i/o enllaços que justifiquin les seves afirmacions sobre medicina i salut, sempre que no es tracti d’una experiència viscuda per ell mateix.

La selecció dels continguts del portal és el resultat de l’anàlisi de les necessitats i interessos dels nostres usuaris. Per això, tot i les anàlisis que nosaltres puguem fer amb eines com Google Analytics, els vostres comentaris com a usuaris del portal són importants.

Aquest lloc web es finança exclusivament amb els fonts de la nostre Organització, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Els administradors i editors de la Web i el Blog no reben cap retribució addicional per aquesta tasca. La pàgina “Cuidant Infants” no mostra cap publicitat i no té cap interès comercial. No accepta, tampoc, cap comentari amb contingut publicitari. El portal de pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva només donarà suport a entitats i associacions de malalts sense ànim de lucre, no a iniciatives particulars. Els administradors i editors declaren no tenir cap conflicte de interessos.

Usuaris i editors es comprometen a publicar informació de la que tinguin constància de la seva exactitud i veracitat.

Cada usuari proporcioná referències i/o enllaços que justifiquin les seves afirmacions sobre medicina i salut, sempre que no es tracti d’una experiència personal viscuda per ell mateix.

La informació proporcionada al portal de pediatria i al Blog “Cuidant infants” ha estat dissenyada i plantejada per donar suport -no reemplaçar- la relació que existeix entre un pacient/família visitant d’aquests llocs web i el seu professional de la salut.

Aquest lloc web utilitza Google Analytics per analitzar les visites al lloc web i així millorar els seus continguts. Per a més informació sobre la política de privadesa de Google Analytics, visiteu el següent enllaç:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ca

La ”CSMS” garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de ”salutms.cat i .org”. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de la ”CSMS”, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de la ”CSMS” enviant un e-mail a: info@salutms.cat

 

En compliment de l’establert en la Llei 34/2002 de la LSSI-CE s’informa del següent:

Nom / Denominació Social: Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS).
CIF / NIF: 36970146S
Activitat: Centre Sanitari.
Domicili Social / Professional: CSMS – C/ Sant Jaume, 209-217, 08370 Calella
Email: PediatriaWebCSMS@salutms.cat
Web: https://www.salutms.cat/web/#/miniSitePediatria/Noticies