L’Escola Horitzó. Centre d’Educació Especial.

L’escola Horitzó és una escola pública d’Educació Especial que fundada al setembre de l’any 1976 com a centre privat, i convertint-se en un centre públic a partir de l’any 1988.

El CEE Horitzó és un centre d’àmbit comarcal del Maresme que està situat als afores de la població de Pineda de Mar, allunyada del nucli urbà. Això comporta que tots els alumnes siguin usuaris del transport i menjador escolar.

Actualment el CEE Horitzó té un edifici i tres aularis per tal d’acollir l’alumnat portar a terme els diferents projectes d’escola.

Els professionals del Centre:

L’equip professional està format per mestres d’educació especial, logopedes, educadors/es, un especialista d’educació física i una fisioterapeuta dels Serveis Educatius de l’Alt Maresme.

Tipologia de l’alumnat:

Enguany l’escola acull alumnes (d’entre  3 i 20/21  anys) amb necessitats educatives  especials  derivades  de  disminucions  psíquiques,  físiques  i/o sensorials que no poden rebre l’atenció que requereixen a l’escola ordinària. Aquests alumnes són matriculats per Resolució de la Delegació Territorial de la zona.

Organització Pedagògica i Projecte de Centre:

Els alumnes s’agrupen en 4 etapes educatives, un  grup és el que formen part del Programa de Diversificació Curricular (PDC) i un postobligatori Itinerari Formatiu Específic (IFE).

Les 4 etapes educatives s’estructuren en diversos grups-aula, que es revisen i es formen (depenent de les noves matriculacions i l’avaluació final de curs) cada inici de curs tenint en compte els següents criteris:

  • Edat cronològica i interessos socials
  • Nivell d’autonomia personal i social
  • Nivell d’aprenentatges

L’objectiu final és que l’organització de l’escola s’adapti a les necessitats reals actuals dels alumnes per tal de poder donar una resposta, la més adequada possible a les seves necessitats.

Les característiques que defineixen i diferencien les etapes són:

  • Primera etapa: alumnes compresos entre 3-12 anys. El treball es centra bàsicament  en  l’adquisició  i  consolidació  d’hàbits  d’higiene  i  autonomia personal, de relació social, i adquisició i/o desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.
  • Segona etapa: alumnes compresos entre 6-12 anys. La tasca que es prioritza és el treball interdisciplinari de les àrees instrumentals, els hàbits de treball i l’autonomia  personal  i    La  majoria  dels  alumnes  fan  escolaritat compartida.
  • Tercera etapa: alumnes compresos entre 13-20/21 anys. El treball curricular és interdisciplinari i persegueix l’objectiu de desenvolupar les capacitats dels alumnes per tal que guanyin el màxim d’autonomia i iniciativa personal, alhora que els faciliti la seva inserció al món social i laboral.
  • Quarta etapa: alumnes compresos entre 13-20/21 anys, amb necessitat de desenvolupar els hàbits d’autonomia personal i social, la comunicació, el llenguatge i l’adquisició d’habilitats de formació de tipus laboral. Aquesta etapa està organitzada per treballar els continguts curriculars de forma funcional mitjançant diferents tipus de càrrecs de serveis cap a l’escola.

Programa de Diversificació Curricular: el formen alumnes entre 16-20/21 anys, que han acabat l’escolaritat obligatòria (amb adaptació curricular en l’àmbit ordinari, USEE,  …). Des d’aquest programa es pretén donar una formació professionalitzada perquè els capaciti per la seva inclusió en el món social i laboral.  Amb  els  convenis  dels  diferents Ajuntaments,  poden  iniciar les pràctiques en les empreses dels municipis referents.

Itinerari Formatiu Específic: el curs 2016/2017 es crea, al nostre centre, el Pla pilot experimental d’Itineraris Formatius Específics (IFE) d’Auxiliar en vendes i atenció al públic per a alumnes amb necessitats eductives especials associades a discapacitat lleu o moderada (DOGC núm. 7196, 1.9.2016). La seva finalitat és que els alumnes assoleixen les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Aquests estudis desenvolupen competències per a fer tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes i venda de productes, i treballs de reprografia, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció             mediambiental corresponents,       així        com   competències de comunicació, autonomia personal i de participació en activitats comunitàries.

La durada és de       3.360 hores, distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball. La superació d’itinerari comporta el certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides.

Escolaritat compartida:

Alguns alumnes de l’escola imparteixen escolaritat compartida, és a dir, uns dies assisteixen a l’escola ordinària i la resta al CEE Horitzó. Tenim establert un protocol i calendari on s’hi contemplen les coordinacions amb els professionals de  les  diferents  escoles  juntament  amb  l’EAP (Equip  d’Assessorament Psicopedagògic).

Metodologia:

La metodologia emprada a l’escola és funcional, pràctica, vivencial, relacionada amb la vida quotidiana. Partint de les necessitats, capacitats i interessos que tenen els nostres alumnes es treballen les competències bàsiques per tal de desenvolupar l’autonomia personal i social, i a través dels SAAC’s (Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació) per afavorir la comunicació.

Una part important d’aquests hàbits es treballa en el menjador escolar, per aquest motiu considerem que aquest servei té caràcter educatiu i es contempla dins horari lectiu per tal de ser tutelat pels tutors i especialistes amb el vistiplau del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Finalització al CEE Horitz6:

Un cop finalitzada l’escolaritat dels nostres alumnes al CEE Horitzó, partint de l’EVO (Equip Valoració i Orientació Laboral) i juntament amb l’EAP, s’orienta a les  famílies  a  seguir  el  protocol  establert  per  part  del  Departament d’Ensenyament, cap a una sortida laboral adequada.

 

 

CEE Horitzó

Ptge. de la Mom, sin. Apart. Correus 99 08397 Pineda de Mar

Tel    93 767 13 21

ceehoritzo@xtec.cat

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s