Si el meu fill/a té una dificultat en el desenvolupament on ha d’anar? CDIAP – Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.


El CDIAP és el centre on es presta el servei d’atenció precoç, i forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública de la Generalitat  de Catalunya.

El CDIAP-Aspronis pertany a la Fundació Privada Aspronis. És un centre supracomarcal que abasta 2 comarques: la comarca de La Selva i 5 municipis (Alt Maresme) de la comarca del Maresme.

Està situat al municipi de Blanes, a l’avinguda  Europa, 31 baixos i  al municipi de Santa Coloma de Farners, carrer Dr. Robert, núm. 3, 1r,  locals 1-2.

Forma part d’una àmplia xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç que han esdevingut centres especialitzats en l’atenció integral dels infants. Com a serveis d’atenció públics, s’estenen per tot el territori català i treballen coordinats amb la resta de dispositius i recursos implicats en l’atenció de la primera infància.

Què és el servei d’atenció precoç?

És un servei especialitzat, reconegut com a dret subjectiu, per als infants amb dificultats i/o trastorns en el desenvolupament o amb risc de presentar-ne de 0 a 6 anys, com a màxim, i les seves famílies per tot el territori de Catalunya.

Els objectius del servei d’atenció precoç són:

 • atendre la població infantil i les famílies des de la concepció fins que l’infant faci els 6 anys pel que fa a la prevenció, la detecció, el diagnòstic i el tractament.
 • participar en la coordinació de les actuacions que es duen a terme en aquesta franja d’edat.
 • participar en els projectes de coordinació interdepartamental.
 • assegurar equips experts en desenvolupament infantil.
 • garantir la continuïtat assistencial.

Partint dels objectius descrits, el servei d’atenció precoç, a través d’una metodologia de treball interdisciplinària i transdisciplinària, duu a terme les actuacions següents, adreçades a la franja d’edat de la petita i primera  infància:

 • La prevenció, la detecció, el diagnòstic i l’abordatge terapèutic dels problemes i trastorns en el desenvolupament de l’infant, per a qualsevol etiologia.
 • La criança, entesa com el suport i acompanyament a la família en la cura que cal tenir per al desenvolupament integral de l’infant.
 • La prevenció de situacions de risc per antecedents personals i/o familiars.

 

Com puc accedir?

L’accés al CDIAP  es fa a través de la indicació o derivació de qualsevol professional  de les xarxes d’atenció a la infància (salut, educació o serveis socials)  o directament per pròpia iniciativa familiar.

Per tant al CDIAP és el centre encarregat de  poder atendre aquelles demandes provinents d’un professional derivador i/o una família en relació al desenvolupament d’un infant. Aquestes demandes impliquen una diversitat de motius de consulta com són:

 • Pel que fa a les dificultats en la criança (alimentació, son, límits, …).
 • Respecte als interrogants que genera el retard en el desenvolupament de les diferents àrees evolutives: motriu, comunicació i relació, cognitiva, afectiva i emocional, i social.
 • Pel que fa a les situacions i dificultats en el comportament i conducta que es manifesten a través d’inquietud motriu, neguit …, que manifesta l’infant davant la relació amb l’altre.

A Catalunya, la mateixa legislació declara la universalitat de cobertura per a tots els infants menors de sis anys que ho requereixin i la gratuïtat del servei, per a les famílies.

L’atenció que ofereix des del CDIAP és una atenció integral, a través d’un diagnòstic i una intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i la seva família, i a l’entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica. En general, aquesta atenció es realitza al centre, o si és necessari a l’entorn natural de l’infant.

L’equip professional del CDIAP el formen especialistes en desenvolupament infantil, i afavoreixen, més enllà de les patologies, anomalies o circumstàncies particulars, una visió integradora i global del nen o la nena i la seva situació familiar i de l’entorn, entenent el desenvolupament com un procés de síntesi entre aspectes somàtics, afectius, relacionals, cognitius i socials.

Aquest equip multidisciplinari per tal de garantir l’atenció biopsicosocial, compta amb les especialitzacions en els àmbits de:  neuropediatria, psicologia, pedagogia, logopèdia, fisioteràpia i treball social.

 

Carles Celi. Cap de Servei / Psicòleg Clínic

Núria Gay. Psicòleg

Centre de Desenvolupament Infantil  i Atenció Precoç

CDIAP Fundació ASPRONIS

Tel.  972 33 53 11

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s