Dia International de les persones sordes. Nens i sordesa, alguns conceptes

La sordesa es manifesta amb la pèrdua o la disminució de la capacitat de sentir els estímuls sonors. Si no es tracta pot afectar l’adquisició del llenguatge i el desenvolupament afectiu, social i comunicatiu.

Audicion

Heu de estar atents, si durant els primers mesos de vida es detecta que un infant:

 • – només respon a sorolls ambientals forts
 • – s’espanta quan algú se li acosta pel darrere

-no balboteja, o deixa de fer-ho

 • – no respon als estímuls familiars

 

Cal consultar al pediatre

Tipus de sordesa segons el lloc de l’orella on es localitza la lesió o malformació

Pèrdua auditiva transmissiva. Alteració a l’orella mitjana. Fa que disminueixi la percepció de la intensitat dels sons i pot comportar una distorsió en l’audició.

Possibles causes

 • Infecció d’orella
 • Hipoventilació tubària (disminució de l’entrada d’aire per la trompa

d’Eustaqui)

 • Otitis (inflamació de l’orella)
 • Perforació de la membrana timpànica
 • Malformacions de la cadena d’ossets
 • Otoesclerosi (enduriment dels teixits de l’orella)

– Tractament

Normalment és una alteració temporal d’intensitat lleu o moderada. El tractament l’ha de prescriure l’otorinolaringòleg (ORL). Acostuma a tractar-se amb medicació o intervenció quirúrgica.

Pèrdua auditiva neurosensorial. Alteració a l’orella interna, generalment en les cèl·lules ciliades de la còclea. Comporta una pèrdua permanent més o menys greu d’intensitat i de qualitat en l’audició, i una distorsió en la manera d’oir.

Possibles causes

 • Genètiques
 • Adquirides durant l’embaràs o en el moment del part
 • Adquirides durant la infància per malalties infeccioses (meningitis…),ototòxics…
 • Malformacions
 • Origen desconegut

– Tractament

Les persones amb aquest tipus de sordesa poden usar diferents pròtesis auditives (audiòfons o implant coclear) com a eines per millorar o augmentar l’audició, si bé sense arribar als nivells d’audició dels oients. Necessiten suport logopèdic per al desenvolupament del llenguatge oral. També els pot resultar útil la llengua de signes.

Pèrdua auditiva retrococlear i cortical. La lesió està ubicada a les vies acústiques del sistema nerviós (a partir del nervi auditiu). Són sordeses poc freqüents, tenen un tractament diferent segons cada situació.

Pèrdua auditiva mixta. Alteració que combina problemes a l’orella externa i a la mitjana amb lesió a l’orella interna.

Possibles causes

 • Comparteix les possibles causes d’hipoacúsia transmissiva i les de sordesa neurosensorial.

– Tractament

Es combinen els tractaments prescrits per l’otorinolaringòleg per a l’orella

mitjana amb els ajuts d’aparells per a l’orella interna.

També les podem classificar segons el grau de pèrdua auditiva

Aquest valors els donaren els resultats de l’audiometria.

Pèrdua auditiva lleugera (20-40 dB), pot comportar problemes per sentir la veu baixa i algunes consonants.

Pèrdua auditiva mitjana (40-70 dB), pot comportar pèrdua d’informació en converses i molt mala discriminació de paraules.

Pèrdua auditiva severa (70-90 dB), pot comportar que no se sentin converses a intensitat normal.

Sordesa pregona (90-110 dB), pot comportar que no se senti la parla i es percebi només vibració.

Quines proves són necessàries per fer el diagnòstic?

 • Otoscòpia.-Explora el conducte auditiu extern i el timpà.
 • Timpanometria.-Explora l’orella mitjana.
 • Otoemissions acústiques (OEA).-Exploren el correcte funcionament de la còclea.
 • Potencials evocats auditius de tronc cerebral (PEATC).-Exploren la via auditiva fins al tronc cerebral. Estableixen el llindar auditiu.
 • Potencials evocats auditius d’estat estable (PEAEE).-Exploren la via auditiva fins al tronc cerebral delimitant el llindar auditiu específicament per freqüències. Donen una previsió de l’audiometria.
 • Audiometria.-L’audiometria serveix per valorar el llindar auditiu. Aquesta prova valora amb quina intensitat es detecta el so en les diferents freqüències

Els infants amb sordesa requereixen estimulació auditiva i logopèdica per a l’adquisició del llenguatge, i també cal vetllar pel seu correcte desenvolupament en els àmbits social, afectiu i comunicatiu.

Les diferents capacitats cognitives, la interrelació amb l’entorn, el grau de pèrdua auditiva, el moment de la detecció, l’ús de les pròtesis auditives o d’un implant coclear, la utilització de la llengua de signes, juntament amb les experiències comunicatives i lingüístiques, així com la implicació familiar, incidiran en el desenvolupament i l’evolució del nen/a sord/a.

A més de l’atenció comunicativa i lingüística, els infants sords , com els nens i nenes oients, necessiten una resposta educativa global que faciliti el seu desenvolupament cognitiu, social i personal. És important establir una bona relació amb els nens i nenes sords o sordcecs, adequar-se als seus intents comunicatius, explicar-los coses, mirar contes junts… Així mateix, cal vetllar perquè la comunicació dins la família sigui completa, que no hi hagi sobreprotecció ni es deixin de banda els germans. Aprendre a comunicar- se és bàsic per aprendre a parlar.

Les persones amb pèrdua auditiva poden comunicar-se mitjançant:

 • Llenguatge oral, La llengua oral és la llengua parlada. Requereix tant l’estimulació de les restes auditives com l’educació del llenguatge i de la parla. Quan el nen/a sord/a ha assolit una competència bàsica en llengua oral pot enriquir de manera natural tant el seu coneixement com el seu ús, amb el contacte amb persones que la utilitzen.
 • Llenguatge de signes, La llengua de signes és una llengua que en lloc d’utilitzar la veu i l’oïda utilitza les capacitats visuals. Fa servir moviments específics, configuracions i punts de localització de mans, braços, ulls, cara i postures corporals per expressar significats. La llengua de signes no impedeix el desenvolupament de les capacitats auditives i de la parla si es duu a terme un treball logopèdic, però cal l’exposició sistemàtica i funcional a la llengua oral per assolir un bon nivell de llenguatge oral. L’ús de la llengua de signes requereix que els interlocutors la coneguin o la col·laboració d’intèrprets.

 

Cal garantir que els nens i nenes sords rebin la mateixa informació de l’entorn que reben els nens oients de manera espontània; és per tant molt important facilitar-los tot tipus d’experiències i coneixements

I al cole?

A Catalunya els pares o tutors poden optar per l’educació en llengua oral o per l’educació bilingüe (llengua de signes / llengua oral).

L’educació en llengua oral consisteix en el desenvolupament i ús exclusiu de la llengua oral com a llengua de comunicació i d’accés al currículum escolar. L’educació bilingüe consisteix en l’aprenentatge i l’ús de la llengua de signes per a la comunicació i l’accés al currículum, i l’aprenentatge de la llengua oral, normalment des de la de signes, fent servir en cada cas la més adequada a les característiques de l’alumnat. Tant en l’educació oral com en l’educació bilingüe és important l’aprenentatge de la llengua escrita.

El Departament d’Educació i Universitats disposa dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) com a serveis educatius que col·laboren amb els centres educatius en l’atenció a l’alumnat amb deficiències auditives i en l’orientació a les famílies.

Els CREDA són equips multidisciplinaris integrats per logopedes itinerants, psicopedagogs i audioprotetistes.

Els CREDA realitzen:

 • Valoració audiològica i audioprotètica
 • Valoració, seguiment i orientació psicolingüística i psicopedagògica
 • Atenció logopèdica
 • Assessorament a mestres i professors
 • Orientació a les famílies

A Catalunya actualment hi ha deu CREDA:

Ajudes tècniques

Les pròtesis auditives i les ajudes tècniques (audiòfons, implants coclears) faciliten a les persones sordes un accés més bo al so, a la parla i a la llengua oral de l’entorn cultural, social i laboral i així poder desenvolupar-se normalment.

L’audiòfon

L’audiòfon és un dispositiu electroacústic que amplifica els sons de l’entorn, i potencia els sons de la parla per damunt dels ambientals. Els alumnes amb sordeses fins a 90 dB obtenen habitualment bona resposta auditiva amb l’audiòfon.

Hi ha diferents tipus d’audiòfons i s’han d’ajustar per adaptar-se millor a la pèrdua específica de cada infant. La tecnologia digital facilita la discriminació del llenguatge i de la comunicació dels nens sords.

L’implant coclear

L’implant coclear és una pròtesi auditiva que transforma els senyals acústics en senyals elèctrics; té components interns i externs.

La part interna, que es col·loca mitjançant cirurgia, està composta per uns elèctrodes que s’introdueixen dins de la còclea, i per un transformador amb un imant col·locat darrere l’orella, a sota de la pell.

La part externa, formada pel micròfon, el microprocessador, les bateries o piles i el transmissor, amb els cables corresponents, capta els sons i els transmet a la part interna.

L’implant coclear representa un ajut en la qualitat i la quantitat de l’audició en nens i nenes sords i sordcecs que tenen pèrdues auditives pregones, a partir de 90 dB. Per motius mèdics, anatòmics, psicològics o d’edat no tots els nens són susceptibles de ser implantats i no en tots els casos els resultats són els mateixos. Els nens i nenes implantats precoçment, fins als dos anys, arriben a desenvolupar el llenguatge per audició amb una bona (re)habilitació auditiva i amb implicació familiar. Si l’implant es realitza fins als sis anys encara hi ha plasticitat cerebral, però passada aquesta edat, tot i col·locar un IC, els nens podran necessitar l’ajut de la lectura labial

 

Si teniu un nen sor us aconsellen posar-vos amb contacte amb les diferents associacions on podreu rebre suport i assessorament. A Catalunya hi ha diferents associacions que ofereixen informació i suport a les famílies com: la Federació ACAPPS, AICE, APANSCE, APSOCECAT,…

Si voleu més informació podeu consultar el següent enllaç: http://bibliotecavirtual.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=d16be1d6-2ebe-4656-8f12-a51e944d4a32&groupId=350494

Marta AzuaraDUI Pediatria

ABS Malgrat -Palafolls

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s